Proje Adı İstanbul Kalkınma Ajansı - Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
Proje Numarası İSTKA/2015/YNK
Program Bütçesi 20000000
Maksimum Hibe Bütçesi 1500000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 20/03/2015
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK'lar)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler)
 • Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları
 • Diğer
Haber Tarihi: 25/12/2014
İstanbul Kalkınma Ajansı - Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)

 

Toplam 20.000.000 TL bütçeli Yenilikçi İstanbul Programı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programı kapsamında desteklenmekte olup, programın genel hedefi İstanbul’un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesidir.

Programın öncelikleri;

Öncelik 1: İşletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artmasını sağlayacak kurumsal kapasitenin oluşturulması

Öncelik 2: Bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek ortak kullanım alanı ve/veya ara yüz yapılarının oluşturulması

Öncelik 3: stanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Program kapsamında projelere sağlanacak asgari destek tutarı 200.000 TL, azami destek tutarı ise 1.500.000 TL'dir. 

Proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır. 

Uygun başvuru sahipleri;

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Kamu Hastane Birliklerine bağlı hastaneler,
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT),
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar,Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar,Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve AraştırmaMerkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler