Programın Amacı:
Bağımlılıkla mücadele alanında önleme temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın yaratılmasıdır.

Öncelikleri:
Öncelik 1: Gençler ve tanımlı hedef gruplar için bağımlılığa yönelik farkındalık düzeylerini artıracak hedef odaklı, tematik ve yenilikçi önleme faaliyetlerinin yapılması veya önleme araçlarının geliştirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Ticaret ve Sanayi Odaları

Öncelik 2: Bağımlılıkla mücadelede sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, bağımlı veya bağımlılık riski altındaki gençlerin destek modelleri ile topluma katılımlarının sağlanması.
Uygun Başvuru Sahipleri: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar

Öncelik 3: Bağımlılıkla mücadele ve bağımlılık yapıcı maddeler hakkında bilimsel temellere dayanan araştırmaların gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
Uygun Başvuru Sahipleri: Üniversiteler, Enstitüler, Araştırma Merkezleri

Program Bütçesi ve Destek Tutarı:
Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı toplam bütçesi 750.000 TL'dir. Bu kapsamda proje başına destek verilecek asgari ve azami tutarlar aşağıdaki gibidir.
Asgari tutar: 10.000 TL
Azami tutar: 75.000 TL
Başvuruda bulunacak projeler yukarıda yer alan destek limitleri dahilinde projelerinin %100’üne kadar destek talep edebilirler.

Son Başvuru Tarihi:
Program ön başvuruları için son başvuru tarihi 22 Mayıs 2015 Saat: 17:00'dır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.