Proje Adı İstanbul Kalkınma Ajansı - Sağlık Turizmi Merkezi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek Programı
Proje Numarası İSTKA/2015/SMI
Program Bütçesi 20000000
Maksimum Hibe Bütçesi 600000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 18/03/2015
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Sahipleri
  • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
  • Diğer
Haber Tarihi: 24/12/2014
İstanbul Kalkınma Ajansı - Sağlık Turizmi Merkezi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek Programı

 

 

Toplam 20.000.000 TL bütçeli Sağlık Turizmi Merkezi İstanbul Programı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programı kapsamında desteklenmekte olup, programın genel hedefi İstanbul’da Sağlık Turizmi sektörünün geliştirilerek bölgenin bu alanda uluslararası bir çekim merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Programın öncelikleri;

Öncelik 1: Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve sunum kalitelerinin iyileştirilmesi

Öncelik 2: Sağlık turizmi alanında fiziki ve teknik altyapının iyileştirilmesidir. 

Program kapsamında projelere sağlanacak asgari destek tutarı 100.000 TL, azami destek tutarı ise 600.000 TL'dir. 

Proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır. 

Başvuruda bulunabilmek için adayların;

  • Kar amacı güden kurum/kuruluş/işletme olması,
  • Merkezlerinin Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (İstanbul) teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması
  • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi gerekmektedir.

Kurum/kuruluş/işletmeler, başka kaynaklardan (Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, DünyaBankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, KOSGEB, vb.) desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajansın Mali Destek Programlarına başvuramazlar.