Proje Adı İstanbul Kalkınma Ajansı - Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı
Proje Numarası İSTKA/2015/BGM
Program Bütçesi 15000000
Maksimum Hibe Bütçesi 1000000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 16/03/2015
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK'lar)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler)
 • Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları
 • Diğer
Haber Tarihi: 24/12/2014
İstanbul Kalkınma Ajansı - Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

 

 

Toplam 15.000.000 TL bütçeli Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programı kapsamında desteklenmekte olup, programın genel hedefi madde ve davranış bağımlılıkları ile mücadele yoluyla İstanbul’da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşme sağlanmasıdır.

Programın öncelikleri;

Öncelik 1: Madde ve davranış bağımlılıklarının önlenmesine yönelikfaaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması

Öncelik 2: Bağımlılıkla mücadelenin farklı aşamalarında (önleme,erken müdahale, tanı, tedavi, rehabilitasyon, zarar azaltma, bilgitoplama ve değerlendirme vb.) hizmet sağlayan kurumlarda kurumsalkapasitenin, insan kaynakları kapasitesinin, teknik kapasitenin,kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonunun arttırılmasıdır. 

Program kapsamında projelere sağlanacak asgari destek tutarı 100.000 TL, azami destek tutarı ise 1.000.000 TL'dir. 

Proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır. 

Uygun başvuru sahipleri;

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve BölgeMüdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, İlçe Müftülükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT),
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz TicaretOdası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar,Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar,Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve AraştırmaMerkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler