Proje Adı Hakkâri’de İnanç Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı (HKÖAP)
Proje Numarası TRB2/14/HKÖAP
Program Bütçesi 4000000
Maksimum Hibe Bütçesi 4000000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 01/02/2015
Son Başvuru Saati 23:59
Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler)
 • Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları
 • Diğer
Haber Tarihi: 2/12/2014
Hakkâri’de İnanç Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı (HKÖAP)

 

 

Toplam 4.000.000 TL bütçeli İnanç Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması için çağrı ilanı yayınlanmıştır.

Proje başvuruları 10 Aralık 2014 itibariyle KAYS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, başvurular 1 Şubat 2015 saat 23.59'a kadar alınacaktır. 

Programın önceliği inanç turizmi alanlarında çevre düzenlemeleri, bunları tamamlayıcı nitelikteki yapım işleri ve restorasyonların gerçekleştirilmesi olarka açıklanmıştır. 

Programın bütçe kuralları ise;

 1. Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10'unu geçemez,
 2. Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2'sini geçemez,
 3. Uygun dolaylı maliyetler toplam uygun maliyetlerin %2'sini geçemez. 

Program kapsamında verilecek asgari destek tutarı; 400.000 TL, azami destek tutarı ise 4.000.000 TL'dir. 

Uygun başvuru sahipleri;

 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
 • Üniversitelerdir. 

Değerlendirme sonunda 65 ve üzeri puan olan başvurular başarılı proje sayılacaktır.