Burs Adı MEB - 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Huükümet Burs Başvurusu - Lüksemburg
Burs Miktarı 650
Para Birimi EUR
Ödeme Şekli Aylık olarak
Son Başvuru Tarihi 06/02/2015
Son Başvuru Saati 17:00
Kimler Başvurabilir?
 • Master

MEB - 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Huükümet Burs Başvurusu - Lüksemburg

 

 

 

Aylık 650 Euro burs imkanı sağlayan MEB Yabancı Hükümet Bursları kapsamında 2015-2016 Eğitim Öğretim dönemi için Lüksemburg burs başvuruları başlamış bulunmaktadır. 

ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Burs kapsamında adaylara aylık  650 € ödenecektir.
 2. Üniversite harçlarında 300 €’ya kadar muafiyet sağlanacaktır.
 3. Üniversite yurtlarından ücretsiz faydalanılacaktır.
 4. Mülâkatı kazanan adayın, TRL-3 sağlık sigortası belgesini yanında götürmesi gerekmektedir. 
 5. Dil yeterliliği (Avrupa dilleri ortak çerçeve sınıflandırması) aşağıdaki tabloya göredir;

Seviye B2 - İngilizce TOEFL 87-109 - Fransızca DELF B2

Seviye B1 - İngilizce TOEFL 57 - 86 - Fransızca DELF B1. 

İki dilli programlarda bir dilden en az B2 düzeyi, diğer dillerden en az B1 düzeyi istenmektedir. Tek dilli programlarda ise B2 düzeyi istenmektedir.

Eğitimini % 100 İngilizce ve Fransızca veren (ODTÜ, Galatasaray vb.)  üniversitelerin mezunlarında da dil sertifikası şartı aranır. KPDS, ÜDS ve YDS kabul edilmemektedir.

Burs adayları sadece aşağıdaki yüksek lisans programlarına başvurabilir: 

 

 

 1. Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri
 2. Matematik
 3. Mühendislik Bilimi- Sürdürülebilir Ürün Oluşturma 
 4. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri 
 5. Ekonomi ve Finans  

Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri

Uygunluk Kriterleri:

Adayların, bilgisayar bilimi veya eşdeğer bir alan üzerine lisans derecesine (en az 180 AKTS) ve iyi bir matematik bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar,  İngilizce’ yi akıcı konuşabilmeli, dinlediğini ve teknik terimleri içeren bir metin dâhil olmak üzere okuduğunu anlayabilmelidir. Adayların,  temel bilgisayar bilgisine, temel matematik (lineer cebir, analiz, vb.) bilgisine, en az bir programlama becerisine, bilgisayar biliminde temel bilgiye ve soyut konulara hâkim olmaları gerekir. 

Gerekli başvuru belgeleri: 

 • Resimli kimlik 
 • Pasaport fotokopisi (varsa)
 • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi 
 • Tüm lisans boyunca alınan transkriptlerin fotokopileri 
 • İngilizce motivasyon mektubu ( alınmak istenen eğitim programı hakkında)
 • Ayrıntılı özgeçmiş 
 • Tavsiye mektubu
 • İngilizce B2 dil yeterlik belgesi

Matematik 

Uygunluk Kriterleri:

Adayların, matematik veya matematik ile ilgili bir alan üzerine lisans derecesine (en az 180 AKTS) ve iyi bir matematik bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların İngilizce’ye tamamen hâkim olmaları gerekmektedir. 

Gerekli başvuru belgeleri: 

 • Resimli kimlik 
 • Pasaport fotokopisi (varsa)
 • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi 
 • Tüm lisans boyunca alınan transkriptlerin fotokopileri 
 • İngilizce motivasyon mektubu (çalışma hedeflerinizi detaylandıran)
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • İngilizce B2 dil yeterlik belgesi
Mühendislik Bilimi-Sürdürülebilir Ürün Oluşturma

Uygunluk Kriterleri: 

Adayın,  makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya benzer bir bölümden mezun olması ve diploma derecesinin de  %75’lik başarıyı karşılaması gerekmektedir. Adayların lisans eğitimlerinde aldığı derslerin bu master programı ile uyumlu olup olmadığına dikkat edilecektir. 

Adayların kabulü ile ilgili nihai karar, akademik başarıya ve başlayacakları master programına göre zorunlu olarak almaları gereken derslerdeki akademik başarılarına göre verilecektir. Bu şartlara eşdeğer eğitim almış adayların uygunlukları özel olarak incelenecek ve master yapacakları alan ile ilgili derslerin başarısına göre belirlenecektir. Ayrıca, adayların İngilizce’ye iyi derecede (en az B1) hâkim olmaları gerekmektedir.

Gerekli başvuru belgeleri:

 

 • Resimli kimlik 
 • Pasaport fotokopisi (varsa)
 • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi 
 • Tüm lisans boyunca alınan transkriptlerin fotokopileri
 • İngilizce motivasyon mektubu (çalışma hedeflerinizi detaylandıran)
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • Tavsiye mektubu (zorunlu değil)
 • İngilizce B1 dil yeterlik belgesi

Ekonomi ve Finans

 

 

Uygunluk Kriterleri: 

Adayın,  ekonomi bilimi, işletme, matematik veya benzer bir bölümden mezun olması ve diploma derecesinin 180 AKTS’ yi karşılaması gerekmektedir. Öğrenciler, başvuruları temel alınarak master programında yer alan öğretmenler tarafından seçilir.Değerlendirme, adayın lisans derecesinin yanı sıra mikroekonomi, makroekonomi ve istatistik gibi temel bilgilerine göre yapılacaktır. Ayrıca, adayların İngilizce ve Fransızca’ yı iyi düzeyde bilmeleri gerekmektedir.  

Gerekli başvuru belgeleri:

 

 • Resimli kimlik 
 • Pasaport fotokopisi (varsa)
 • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi 
 • Tüm lisans boyunca alınan transkriptlerin fotokopileri 
 • İngilizce motivasyon mektubu
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • Tavsiye mektubu (adayın çalışmalarını takip etmiş iki akademik personelden)
 • İngilizce ve Fransızca için B2 ve B1 dil yeterlik belgeleri

 

Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri

Uygunluk Kriterleri:

Adayın,  sosyal bilimler veya eğitim bilimleri bölümlerinden mezun olması ve diploma derecesinin 180 AKTS’ yi karşılaması gerekmektedir. Ayrıca, adayın teorik bakış açılarına ve mükemmel metodolojik becerilere güçlü bir ilgisi olması gerekir.

Aday, hem yazılı hem sözlü İngilizce’ ye ileri düzeyde hâkim olmalıdır. Çok dilli üniversite kampüsünde Almanca ve/veya Fransızca bilmek öğrenciler için yararlı kabul edilir. Aday seçimi, başvuru belgelerine ve kişisel bir görüşmeye dayalıdır.

Gerekli başvuru belgeleri:

 • Resimli kimlik 
 • Pasaport fotokopisi (varsa)
 • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi
 • Tüm lisans boyunca alınan transkriptlerin fotokopileri
 • İngilizce motivasyon mektubu(çalışma hedeflerinizi detaylandıran 2 sayfa)
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • Tavsiye mektubu (referans verenin iletişim bilgilerini de içeren)
 • İngilizce B2 dil yeterlik belgesi
 • Fransızca ve/veya Almanca B1 dil yeterlik belgesi

Bu belgelerle birlikte, Türkçe başvuru formunun internet çıktısı mülâkat saatinde komisyona elden teslim edilecektir. 

Tüm belgeler Fransızca, Almanca veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 

Ayrıca, bütün belgeler 3´er nüsha halinde 3 adet telli dosya içinde komisyona teslim edilecektir. 

Adaylar, başka bir çağrı beklemeden, açıklanan mülâkat tarihinde, saat 10.00´da, aşağıdaki adreste hazır bulunacaklardır.

Son başvuru tarihi 6 Şubat 2015, mülakat tarihi 10 Şubat 2015'tir. 

 

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü C Blok BEŞEVLER / ANKARA 

Tel: 0312 212 38 70-2191 

Fax: 0312 212 93 04 

e-mail: nurtenkoc@meb.gov.tr