İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından zararlı olabilecek bazı maddelerin ithali Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezinin (İSGÜM) iznine tabidir.

Firmamız, bu izinlerin alınmasında gerek formların hazırlanması, gerek işlemlerin takibi konusunda faaliyet göstermektedir