HELAL GIDA

Helal Gıda Belgesi

Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerde söz konusu belgeye sahip olmayan ürünlerin sunulmasının önünde pratik bir engel teşkil etmeye devam etmekte olduğu için, “Helal” standardının kapsamına giren gıda ve ve gıda dışı ürünlerde dünya pazarını hakimiyet sağlamak sizlerin elinde, Bu ürünlerde halihazırda 1,6 milyar insanın potansiyel olarak “Helal” standardı kullanıcısı olacağı düşünüldüğü için, pek çok Müslüman ve Müslüman olmayan ülke üreticisi ve ihracatçısı “Helal” etiketini elde etmek yoluna gitmektedir.

İhraç ürünlerimiz söz konusu sertifikanın yokluğunda Müslüman tüketiciler nazarında geri plana düşebilmekte ve ürünlerimizin helal olmadığı gibi bir yanlış algılama nedeniyle rekabet etmekte zorlanmaktadır.

Helal Gıda Belgesi almamın yararları;

  • Helal Sertifikalama; ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.
  • HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir.
  • Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.
  • Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

Ayrıntılı bilgi için bizi arayın.