İş Planı, bir işin hangi ürünler ile, nerede, kimlerle, ne şekilde, hangi
olanaklar ile, hangi pazarlama planıyla, hangi organizasyon yapısıyla, nasıl
bir mali planlama altında yürütüleceğinin doğru ve ikna edici bir biçimde
anlatıldığı dokümandır.