Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE)

 
Destek Üst Limiti: 
20.000 USD (Şirketler), 50.000 USD - 400.000 USD arası (Birlik, kooperatif, oda vb. STK'lar)
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
%70 (Şirketler), %75 (Birlik, kooperatif, oda vb. STK'lar)

Bu destek ile, Türkiye'de hizmetler ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi amaçlanmaktadır.

A- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

Sağlanan Destek

Şirketlerin yıllık toplam 20.000 USD’yi aşmamak kaydıyla, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 70'i desteklenir.

Eğitim Konuları
-Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
-Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
-Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
-Dış Ticarette Fiyatlandırma,
-Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
-Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
-Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
-Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
-Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
-Yenilikçilik ve Kümelenme,
-Bakanlıkça uygun görülen diğer konular

Yetkili Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı

B- PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURTDIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

İşbirliği kuruluşlarının Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB’ler, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, SDŞ’ler veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler

Sağlanan Destekler

Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları,
*Eğitim veya danışmanlık ihtiyaç analizleri,
*İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
*İhracat potansiyelinin belirlenmesi,
*Süreç iyileştirme ve yönetimi,
*Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı vb. konularda düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.

-İstihdam Desteği
Bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenmektedir.

-Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

İşbirliği kuruluşunca düzenlenen 5(beş) adet yurt dışı pazarlama programları için her bir program bazında 150.000 USD’ye kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için her bir program bazında 100.000 USD’ye kadar, aşağıda verilen giderlerin en fazla %75’i karşılanır.
*Ulaşım
*Konaklama
*Yurtdışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri (Tercümanlık, Seminer yeri kiralama masrafları,

Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, Halkla ilişkiler hizmeti)

Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

Şirketlerin yıllık 50.000 USD’ye kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri %70 oranında karşılanmaktadır.