Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

 
Destek Üst Limiti: 
7.500 USD (Yurtdışı pazar araştırması), 200.000 USD (Pazara giriş desteği)
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
Şirketler için: %70 (Yurtdışı pazar araştırması), %60 (Pazara giriş desteği)

Bu destek programı, "Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği", "Pazara Giriş Desteği", "Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi" ve "E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği" olmak üzere 4 ayrı destekten oluşmaktadır. Program ile, üretim ve/veya hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışı pazar araştırması, pazara giriş stratejileri hazırlanması vb. ile ilgili danışmanlık giderleri ve e-ticaret sitelerine üyelik giderleri gibi maliyetler Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

1- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri

Sağlanan Destekler
Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 USD’yi, gezi başına da 500 USD’yi aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.
b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 USD’yi geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek Tutarı:
Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı Pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 USD’ye kadar desteklenir.

Yetkili - Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

2- Pazara Giriş Desteği

Rapor ve Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir? Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

Sağlanan Destekler
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler karşılanmaktadır.

Destek Tutarı
Şirketler %60, İşbirliği Kuruluşları %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 USD’ye kadar desteklenir.

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

3- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi
Organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin karşılanması amaçlanmaktadır.

Sağlanan Destekler:
-Ulaşım
-Konaklama
-Tercümanlık giderleri,
-Seminer, konferans yerlerinin kiralama giderleri
-Reklam giderleri
-Halkla ilişkileri hizmeti giderleri
-Broşür, katalog, afiş tanıtım malzemeleri giderleri

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

4- E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Destek Tutarı: Üyelik giderleri %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı