Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği

 
Destek Üst Limiti: 
yok
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
%50 ile %75 arası

Firmaların yurt dışında yapılan fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması, ayrıca Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle fuarlara katılan firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar

Sağlanan Destekler

Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi

-Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
-Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
-Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

-Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatör firmalar tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25 ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde ise organizatör firmalar % 75 oranında destekten yararlandırılmaktadır.
-Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Bakanlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları % 75 oranında desteklenmektedir.

Bireysel Katılımların Desteklenmesi
-Bireysel firmaların katılacağı sektörel nitelikteki uluslar arası fuarlar için, fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir
-Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
-Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikteki uluslar arası fuarlar için, fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.

Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği
Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır.

Uygulamacı Kuruluş – Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri