Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

 
Destek Üst Limiti: 
25.000 USD
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
%50

Bu destek ile, Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan, tarım ya da yazılım sektörlerinde faaliyetini sürdüren şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanması amaçlanmaktadır.

Yararlanıcılar: Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler, Tarım veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Desteklenen Harcamalar:
-ISO 9000 serisi,
-ISO 14000 serisi,
-CE işareti,
-Uluslararası nitelikteki diğer kalite,çevre belgeleri belgeleri,
-ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri,
-Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)

Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

Harcamaların %50’si karşılanmaktadır. (Azami Destek Tutarı: 25.000 USD)