Tasarım Desteği

 
Destek Üst Limiti: 
100.000 USD ile 300.000 USD arası
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
%50

Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek Süresi:

Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri en fazla 4 yıl, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri ise proje bazında desteklenmektedir.

Destek Oranı :% 50

Desteğin Kapsamı

Tasarımcı Şirketlerin ve Tasarım Ofislerinin:
-Yurtdışına yapılacak olan reklam, tanıtım, pazarlama vb. ilişkin faaliyetler
-Yurt dışında açılacak birimlerin (showroom, ofis, şirket, mağaza vb.) demirbaş ve dekorasyon giderleri ve brüt kira giderleri ile vergi/resim/harç giderleri
-Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamalar
-İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderlerinin belirli bir bölümü
-Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması vb. konularda yapılacak danışmanlık, eğitim harcamaları desteklenmektedir.

Birlikler – Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları desteklenmektedir.

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yararlanıcılar:

Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri