Proje Adı TÜBİTAK 4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
Program Bütçesi 120000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 26/12/2014
Son Başvuru Saati 17:30
Başvuru Sahipleri
  • Gerçek Kişiler
  • Diğer
Başvuru Koşulları

 


 

 

Destek üst limiti 120.000 TL olan öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlayan TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı açılmıştır. 

Bu çağrıyla, çağrı kapsamındaki konularla ilgili faaliyet ve uygulamaları içerenprojelerin desteklenerek öğretmenlere/akademisyenlere eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir ya da birkaçını kapsamalıdır; 

  • Doğa Bilimleri: Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik,Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
  • Mühendislik ve Teknoloji Alanları,
  • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
  • Tıbbi Bilimler
  • Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
  • Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
  • Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik vb.

Projenin hedef kitlesi bir kurum veya kuruluşta öğretmenlik yapanları ve/veya üniversitede çalışmakta olan akademik personeli kapsamalıdır. 

Aynı çağrı döneminde, yürütücü olarak, Bilim ve Toplum Proje Çağrı Programlarından yalnız birine (4004, 4005, 4006, 4007, 5001 ve 5002), bir proje ile başvuru yapılabilir. 

4005 programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır;

i) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel kadrosunda bulunmak,

ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, bir kamu kurum/kuruluşunun tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler:

i) Üniversitelerde; Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan, Enstitü Müdürü(Araştırma Enstitüleri hariç), Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü,

ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları.

 

Başvuru belgeleri bir (1) nüsha basılı kopya ve bir (1) CD/DVD veya harici bellek ile 26 Aralık 2014 mesai bitimine kadar TÜBİTAK‟a ulaştırılmalıdır. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 

kaynak:proje ve fonlar