Proje Adı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 13. Başvuru Çağrı İlanı
Program Bütçesi 187826012
Para Birimi EUR
Son Başvuru Tarihi 10/02/2105
Son Başvuru Saati 21:00
Başvuru Sahipleri
  • Diğer

 

Toplam 187.826.012 Euro destek bütçeli TKDK 13. Çağrısı için duyuru yayınlanmış bulunuyor. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 10 KASIM 2014 tarihinde On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Çağrı için başvurular 12 Ocak 2015 - 10 Şubat 2015 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular için son saat21.00'dır. 

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. 

Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması toplamda 6 (altı) ayı geçmemelidir. Başvuru iki veya üç taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması 6 (altı) ay içerisinde olmalıdır. İkinci ve/veya üçüncü taksit planlaması yapılırken nihai Ödeme Talep Paketi için gerekli süreler dikkate alınmalıdır.

Desteklenecek tedbirler ve destek bütçeleri;

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması) için destek oranı %50 olup, toplam destek bütçesi 110.290.351 Euro'dur. 

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar (Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm, kültür balıkçılığının geliştirilmesi) için destek oranı %50 olup, toplam destek bütçesi 77.535.661 Euro'dur. 

Ön kontrol 5-15 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacaktır. 

 

Kaynak:projevefonlar