Toplam 41 Milyon TL bütçe ayrılan SAVTAG 1007 Programı kapsamında 3 proje için çağrı duyurusu yayınlandı.

 

TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG), 1007 Programı kapsamında açtığı üç ayrı çağrı ile ülkemizin savaş donanım ve yeteneğini geliştirecek, dışa bağımlılığa son verecek projeleri destekliyor.  “Sonar Geliştirme Projesi”, “Duyarsız Patlayıcı Projesi” ve “Kızılötesi Dedektör Projesi” başlıklı çağrılarda, ülkemizin savunma alanında uluslararası rekabet gücünün artırılması, savaş donanım ve yeteneğini güçlendirici ürün ve projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

 

Sonar Geliştirme Projesi

Bu çağrı ile denizaltılarda yön ve mesafe ölçümünde önemli bir donanım olan ‘Sonar Sistemleri’nin millîleştirilmesi ve yerli üretimi hedefleniyor. Proje ile, halen dışa bağımlılığın olduğu bu tür donanımlarda dünya ölçeğinde teknolojik açıdan yüksek nitelikli ve rekabetçi sistemler elde edilmesi bekleniyor.

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje “HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecesinde yürütülmelidir.
 • Projenin bütçesi en fazla 15.000.000 TL olacaktır.
 • Proje önerileri tek aşamalı olarak alınacaktır.
 • Başvuru yapacak kurum ve kuruluşların en az Milli Hizmete Özel tesis güvenlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Proje çıktılarının ticari uygulamalarına yönelik çözümler değerlendirmede dikkate alınacaktır. Bu doğrultuda özel kuruluşlarla işbirliği içeren önerilere öncelik verilecektir.

Duyarsız Patlayıcı Projesi

Milli savaş yeteneğini geliştirmeye yönelik; daha çevreci, güvenli ve etkin patlayıcı türlerine olan ihtiyacın milli imkanlarla karşılanması amacını taşıyan bu proje ile daha temiz üretim teknolojilerine dayalı, tedarik zorluğu yaşanmayan hammaddelerden duyarsız patlayıcı elde edilmesi hedefleniyor. Patlayıcıların darbeye, sürtünmeye vb. etkilere hassasiyetinin azaltılması, daha kontrollü, dayanıklı hale gelmesi bekleniyor.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje “Hizmete Özel” gizlilik derecesinde yürütülmelidir.
 • Proje Yürütücü Kuruluşta çalışan ve projede görev alacak personelin Şahıs Güvenlik Belgesine sahip olması gerekmektedir.
 • Proje süresi en fazla 36 ay olacaktır.
 • Proje bütçesi en fazla 6,000,000 TL olacaktır.
 • Proje önerileri tek aşamada alınacaktır. Proje önerisi yapacak Kuruluşların doğrudan 2. Aşama Proje Öneri Formu ’nu doldurarak TÜBİTAK’a göndermeleri gerekmektedir. İstekliler; tekliflerinde Proje Tanımlama Dokümanında yer alan proje isterleri ile ilgili bir karşılama matrisi hazırlayacaktır.

Kızılötesi Dedektör Projesi

Bu çağrı, gece görüş imkanı tanıyan teknoloji olarak bilinen kızılötesi dedektör teknolojileri alanında yeni araştırmaları özendiren ve bu araştırmalarla, daha önce edinilmiş olan milli kazanımları ileri noktalara taşımayı amaçlıyor. Çağrı kapsamındaki projeler ile daha önceki dedektör projelerinde elde edilen gelişmelerin farklı yöntemlerle daha da iyileştirilerek yüksek teknolojiye dayalı kızılötesi dedektör sistemlerinin geliştirilmesi bekleniyor.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje “Hizmete Özel” gizlilik derecesinde yürütülmelidir.
 • Proje Yürütücü Kuruluşta çalışan ve projede görev alacak personelin Şahıs Güvenlik Belgesine sahip olması gerekmektedir.
 • Proje süresi en fazla 48 ay olacaktır. 
 • Proje bütçesi en fazla 20,000,000 TL olacaktır.