Programın Kapsamı

 

Bu program,

 

A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

B.Yeni Girişimci Desteği,

C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

D.İş Planı Ödülünden oluşur.

 

A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

·         KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,

·         Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,

·         KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,

·         Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

 

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsizeğitimlerdir.

 

B) Yeni Girişimci Desteği

 

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 

Bu destekten;

 

·         Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

·         KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

·         Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,

·         İŞGEM’de yer alan işletmeler

 

Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

 

-       Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,

-       Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,

-       Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,

-       Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması

 

AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN 

Telefon:

0414 312 76 66 / Cep: 0533 026 06 14 

urfaprojeofisi@hotmail.com