Genel Amaç: TRC1 Bölgesi'nde kültür ve turizm odaklı altyapının iyileştirilmesi 

Özel Amaç: TRC1 Bölgesi’nin kalkınmasına katkı sağlayacak turizm ve kültür-sanat olanaklarının artırılmasına yönelik altyapının iyileştirilmesi

Programın öncelikleri

  • TRC1 Bölgesi’nde doğal, tarihi ve kültürel mirasın değerlendirilmesine yönelik altyapı ve restorasyon çalışmalarının yapılması
  • TRC1 Bölgesi'nde kültür-sanat olanaklarının arttırılmasına yönelik altyapı çalışmalarının yapılması

Program kapsamında Projeler sağlanacak asgari ve azami destek tutar ve oranları; 

Asgari Tutar: 300.000 TL Azami Tutar: 1.000.000TL

Asgari Destek Oranı: %25 Azami Destek Oranı: %75

Bu kapsamda Proje süresi azami 18 ay olabilir. 

Uygun başvuru sahipleri:

 

  • Kamu kurumları; Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, İl Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü
  • Üniversiteler –Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu)
  • Mahalli İdareler - Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İl Özel İdaresi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Diğer Mahalli İdare Birlikleri
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Odalar, Borsalar, Birlikler
  • Sivil Toplum Kuruluşları - Dernek veya Birlik, Vakıf, Federasyon
  • Kooperatifler - Birlikler Kar Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler), Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif