Genel Amaç: TRC1 bölgesindeki işletmelerin rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesini arttırmak. 

 

Özel Amaç: İşletmelerin üretim maliyetlerinin azaltılması ve kapasitelerinin arttırılması; ÜR-GE, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının arttırılması; uluslararasılaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin arttırılması.

Program kapsamında desteklenecek sektörler; 

Şahinbey – Şehitkamil: Tekstil ürünlerinin imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, Metal ve metal ürünleri imalatı, Makina ve teçhizat imalatı, Gıda ürünlerinin imalatı, Kağıt ve kağıt Ürünleri imalatı. 

Diğer İl ve İlçeler: Tüm İmalat sektörleri, Madencilik ve Taş Ocakcılığı, Balıkçılık ve Su ürünleri.

Programın Öncelikleri; 

  1. KOBİ'lerin üretim maliyetlerinin azaltılması (hammadde, ara ürün ve yarı mamul üretimi; enerji üretimi; verimlilik artırıcı yatırımlar vb.) ve üretim kapasitelerinin arttırılması
  2. KOBİ'lerin AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon çalışmalarının arttırılması
  3. KOBİ'lerin uluslararasılaşma
  4. KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması.

Program kapsamında sağlanacak azami ve asgari destek oranları ve tutarları;

Asgari Tutar: 75.000 TL Azami Tutar: 400.000TL

Azami Destek Oranı: %50 

Uygun başvuru sahipleri

  • İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Odalar (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler)
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Borsalar
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Birlikler