Proje Adı ORAN - 2015 Yılı Teknik Destek Programı
Proje Numarası TR72/15/TD
Maksimum Hibe Bütçesi 15000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 31/12/2015
Son Başvuru Saati 18:00
Başvuru Sahipleri
 • Diğer
Haber Tarihi: 6/1/2015
ORAN - 2015 Yılı Teknik Destek Programı

 

 

Maksimum teknik destek miktarı 15.000 TL olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında;

 1. Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin,
 2. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, birliklerin ve kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL‘ yi aşamayacaktır.

 

Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl Özel İdareleri ve Belediyeler
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)
 • Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Listede bulunan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler teknik destek talebinde bulunabileceklerdir.

Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin referans numaraları ve son başvuru tarihleri şu şekilde açıklanmıştır;

Ocak-Şubat - TR72/15/TD/01 - 27 Şubat 2015 Saat 18:00

Mart-Nisan - TR72/15/TD/02 - 27 Nisan 2015 Saat 18:00

Mayıs-Haziran - TR72/15/TD/03 - 27 Haziran 2015 Saat 18:00

Temmuz-Ağustos - TR72/15/TD/04 - 27 Ağustos 2015 Saat 18:00

Eylül-Ekim - TR72/15/TD/05 - 27 Ekim 2015 Saat 18:00

Kasım-Aralık - TR72/15/TD/06 - 27 Aralık 2015 Saat 18:00