Proje Adı Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2015 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Program Bütçesi 5500000
Maksimum Hibe Bütçesi 500000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 13/03/2015
Son Başvuru Saati 20:00
Başvuru Sahipleri
  • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
 

Toplam 5.500.000 TL bütçeli İktisadi kalkınma Mali Destek Programı Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programı kapsamında sunulmaktadır. 

Programın öncelikleri;

Öncelik 1:

Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması.

Önceliğin amacı: Ürünlerin hedef pazar standartlarına uyumunun sağlanması için üretim teknolojisi veya üretim süreçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, işletmelerin organizasyon yapılarının ihracat yapılabilmesine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesine, işbirliği ve iletişim ağlarının güçlendirmesine yönelik projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir.

Öncelik 2: 

İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilmesi

Önceliğin amacı: Tedariki ithalata dayalı ürünlerin bölge içinde üretilerek, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ithal ikamesi sağlayacak yeni ürün üretimine veya mevcut ürünlerin ithalatına alternatif olabilecek teknoloji ile üretilmesine yönelik projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.

Öncelik 3: 

KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması

Önceliğin amacı: İşletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasına yönelik beşeri ve fiziki altyapısının geliştirilmesi ve/veya yeni ürün üretimine yönelik süreç, pazarlama veya organizasyon yeniliğinin desteklenmesi öngörülmektedir.

Öncelik 4: 

Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sezonun on iki aya yayılması ve turizm sektörünün bölgeye sağladığı katma değerin artırılması

Önceliğin amacı: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi veya kıyı turizmiyle bütünleştirilmesi ile turizm sezonunun uzatılması, bölgede konaklayan yabancı turist sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hizmet kalitesinin artırılmasının yanı sıra, konaklama tesisinin veya turizm destinasyonlarının yabancı turistlere tanıtımına; yeni dış bağlantılar ve işbirlikleri kurulmasına yönelik organizasyonel girişimlere de destek verilmesi öngörülmektedir.

Öncelik 5: 

Yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin geliştirilmesi

Önceliğin amacı: Yenilenebilir enerji sektörü değer zincirinde yer alan makine/ekipman ve ara malı üretimine veya söz konusu sektör kapsamında bakım-onarım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için ajans 50.000 TL ile 500.000 TL arasında destek (proje uygun maliyetinin %50'sine kadar) sağlayacağını açıklamıştır. Proje süresi en fazla 12 ay olabilir. 

KOBİ'ler uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir. 

Kaynak:projevefonlar